Fyrens dag 2019

Lenn Jerling och hans fru Bitte som köpte Agö fyrbyggnaderna 2010 har under många år bjudit generöst på vin och pizza under de fyrdagar som varit. Jag har också besökt dem vid ett flertal tillfällen under åren och alltid blivit varmt mottagen. De har gjort ett närmast övermänskligt jobb med att få byggnaderna som stått oanvända i åratal i bruksskick och när Hälsinglands båtförbund tillsammans med familjen Jerling bjöd

Fyrens dag 20192019-09-12T05:53:45+00:00

Miljöeftermiddag i Hälsinglands Båtförbunds regi

Söndagen den tionde april ordnade HBF en miljöeftermiddag för klubbarnas styrelser och miljösamordnare. Stellan Stark och Hans-Jörgen Alsing som är HBF:s miljösamordnare stod för upplägget och fokus låg på att höja medvetandet i klubbarna om vilka krav som ställs i lagar och förordningar samt öka kunskapen om hur man får klubbarnas medlemmar att enas i ett hållbart båtliv. Båtbottenfärger och alternativa metoder för att hålla bottnarna fria från beväxning

Miljöeftermiddag i Hälsinglands Båtförbunds regi2019-09-12T05:44:39+00:00

En strålande avrundning på en strålande båtsäsong

Den 2 september bjöd på strålande sensommarväder och Hälsinglands båtförbund bjöd in till en båtklubbsdag på Sandarne båtklubb. På programmet stod förutom information om Svenska Båtunionen och båtlivets miljöutmaningar, försäkringsinformation från Svenska Sjö med VD Per Grywenz på plats. Per-Arne Åkerström var också där för att slå ett slag för den betydelsefulla egenkontrollen. Båtsamverkan och stöldskydd fångade också besökarnas intresse och ett antal jollar var riggade för ungdomar som

En strålande avrundning på en strålande båtsäsong2019-09-11T06:01:35+00:00